Stichting KOJINSEI Nederland

Kumite

bannerfoto {PAGINA}
Partneroefeningen worden in het karetedo aangeduid met de term kumite. Letterlijk betekent dit "ontmoetende handen". Er zijn verschillende vormen, sommige zijn van tevoren afgesproken, maar andere zijn vrij.

Als een beginnend karateka zich de basis heeft eigen gemaakt met kihon en kata, dan is het tijd voor kumite - het gevecht met een "echte" tegenstander. In het begin betreft dit weer voorgeschreven series van technieken, zoals bij kata. Het verschil is dat deze met tegenstander uitgevoerd worden. Dat betekent aandacht voor afstand, grootte-verschillen, timing en psychologisch overwicht. Hoewel er wordt getraind op maximaal effect van aanvallende technieken, is het niet de bedoeling dat de trainingspartner uitgeschakeld wordt. Daarom wordt er net zoveel aandacht besteed aan beheersing als aan aanval en worden slagen, stoten en trappen ingehouden vlak voor het moment van raken.

Als de leerling voldoende vertrouwd is met formeel kumite, dan kan hij/zij zich wagen aan vrij kumite, het zogenaamde sparren. Dit gevecht is onvoorspelbaar, maar nog steeds aan regels gebonden. Slechts bepaalde delen van het lichaam mogen geraakt worden en dan nog slechts met weinig kracht - "doorslaan" is verboden. Een vrij gevecht vergt de nodige ervaring en beheersing.

Oefenvormen

Kumite gata: negenendertig partner-oefeningen ontwikkeld door Ohtsuka Hironori, waaruit tien kihon kumite kata komen.

Andere partneroefeningen die binnen het Wado Ryu karatedo worden beoefend om zelfverdediging te bestuderen zijn:
© Stichting Kojinsei Nederland, 2024 - Alle rechten voorbehouden