Stichting KOJINSEI Nederland

Etiquette

bannerfoto {PAGINA}

Groeten

Bij het binnengaan en verlaten van de dojo (oefenzaal) maak je in de deuropening altijd een staande groet richting de zaal.

De leraar geeft het Nederlandse commando "opstellen" of het Japanse commando "zeiretsu" (spreek uit: "tseerets"). De leerlingen stellen zich in een rij op; de hoogst gegradeerde voorop. Dan geeft de leraar het commando "zarei" (zittend groeten, spreek uit: "tsarree") of "ritsu rei" (staand groeten, spreek uit: "ritsree").

Op het commando "zarei" geeft de hoogst gegradeerde leerling het commando "seiza" (spreek uit: "seetsaa") en de leerlingen gaan op de knieën zitten. Daarna geeft hij het commando "sensei ni rei" (spreek uit: "sensee ni ree", met de i als in wit) en leraar en leerlingen maken een buiging. Vervolgens geeft hij het commando "otagai ni rei" (spreek uit; "ottakkai ni ree", met de i als in wit) en de leerlingen maken een buiging. Dan geeft hij het commando "kiritsu" (spreek uit: "kirrits") en allen staan op. Tenslotte geeft hij het commando "rei" (spreek uit: "ree") en leraar en leerlingen maken een staande buiging.

Op het commando "ritsu rei" geeft de hoogst gegradeerde leerling het commando "rei" (spreek uit: "ree") en leraar en leerlingen buigen voor elkaar.

Dojo-reglement


© Stichting Kojinsei Nederland, 2024 - Alle rechten voorbehouden